Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Sebastiana Tarcza na stanowisko Dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2016 roku powierzył dr hab. Sebastianowi Tarczowi funkcję Dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Data udostępnienia w BIP:
2015-12-18
Data ostatniej aktualizacji:
2015-12-18
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-12-18 09:06:43)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików