Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Sebastiana Tarcza, prof. ISEZ PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2020 roku powierzył prof. Sebastianowi Tarczowi funkcję dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-12-13
Data udostępnienia w BIP:
2019-12-13
Data ostatniej aktualizacji:
2019-12-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-13 12:09:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików