Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN z siedzibą ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r., wyłoniła kandydaturę dra hab. Grzegorza Motyki, prof. ISP PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN z siedzibą ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa.
Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 maja 2016 r. powierzył dr. hab. Grzegorzowi Motyce, prof. ISP PAN funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN z siedzibą ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-04-29
Data udostępnienia w BIP:
2016-04-29
Data ostatniej aktualizacji:
2016-04-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-29 12:41:01)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików