Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Slawistyki PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN z siedzibą ul. Bartoszewicza 1b/17 00-337 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2014 z dnia 29 kwietnia 2015 r., wyłoniła kandydaturę dr hab. Anny Zielińskiej, prof. IS PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN z siedzibą ul. Bartoszewicza 1b/17 00-337 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 sierpnia 2015 r. powierzył dr hab. Annie Zielińskiej, prof. IS PAN funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki PAN z siedzibą ul. Bartoszewicza 1b/17 00-337 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 lipca 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
POLSKA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ I
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-26
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-26
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-26 14:24:15)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików