Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., wyłoniła kandydaturę dr hab. Moniki Stanny,  prof. IRWiR PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2016 r. powierzył dr hab. Monice Stanny, prof. IRWiR PAN funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 maja 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-06-01
Data udostępnienia w BIP:
2016-06-01
Data ostatniej aktualizacji:
2016-06-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-01 14:04:30)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików