Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530) uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Mariusza Piskuły, czł. koresp. PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2016 roku powierzył prof. dr hab. Mariuszowi Piskule, funkcję Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 marca 2020 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-16
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-16
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-16
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-16 10:53:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików