Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Psychologii PAN z siedzibą ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii PAN z siedzibą ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., wyłoniła kandydaturę dra hab. Piotra Szaroty, prof. IP PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii PAN z siedzibą ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 16 marca 2016 r. powierzył dr. hab. Piotrowi Szarocie, prof. IP PAN funkcję dyrektora Instytutu Psychologii PAN z siedzibą ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 15 marca 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-11
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-11
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-11 12:20:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików