Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 4 marca 2015 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Bożeny Moskwy na stanowisko Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2015 roku powierzył prof. Bożenie Moskwie funkcję Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 marca 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
PAN
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-03-27
Data udostępnienia w BIP:
2015-03-27
Data ostatniej aktualizacji:
2015-03-27
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-03-27 15:34:58)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików