Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 03.01.2019

WII.006.1.JG.2018

Ldz. 345/2018

 

Zawiadomienie o wyborze
Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą
nr 2/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku wyłoniła kandydaturę dr hab. Elżbiety Wilk
-Woźniak, prof. IOP PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie.

 

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2019 roku powołał dr hab. Elżbietę Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN na Dyrektora Instytutu Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2022.

Romuald Zabielski

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Dominika Luksic
Informacje wprowadził do bip:
Dominika Luksic
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Data udostępnienia w BIP:
2019-01-03
Data ostatniej aktualizacji:
2019-01-03
Utworzenie:
Dominika Luksic (2019-01-03 17:14:53)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików