Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2019 r. powierzył Panu prof. dr. hab.  Andrzejowi Jeżowskiemu, funkcję dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych  PAN we Wrocławiu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 grudnia 2022 r.