Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku, wyłoniła kandydaturę dr hab. Celiny Nowak, prof. INP na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2020 roku powołał dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Data udostępnienia w BIP:
2020-02-19
Data ostatniej aktualizacji:
2020-02-19
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-02-19 02:57:52)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-02-19 03:24:10)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików