Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2016 z dnia 12 lutego 2016 r., wyłoniła kandydaturę dr hab. Celiny Nowak na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2016 r. powierzył dr hab. Celinie Nowak funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 29 lutego 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Data udostępnienia w BIP:
2016-03-01
Data ostatniej aktualizacji:
2016-03-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-03-02 09:13:19)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików