Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2015 z dnia 29 września 2015 r., wyłoniła kandydaturę dra hab. Piotra Krajewskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 15 października 2015 r. powierzył dr. hab. Piotrowi Krajewskiemu funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 14 października 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-10-20
Data udostępnienia w BIP:
2015-10-20
Data ostatniej aktualizacji:
2015-10-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-10-20 11:05:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików