Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN


Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) informujemy, że Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2018 z dnia 14 września 2018 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Andrzeja Szablewskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN powierzył prof. dr. hab. Andrzejowi Szablewskiemu funkcję dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 września 2022 r.