Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2014 z dnia 29 maja 2015 r., wyłoniła kandydaturę dr Teodozji Rzeuskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 września 2015 r. powierzył dr Teodozji Rzeuskiej funkcję dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-07-01
Data udostępnienia w BIP:
2015-07-01
Data ostatniej aktualizacji:
2015-07-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-07-01 16:07:56)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików