Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2018 r. powierzył prof. dr. hab. Małgorzacie Witko funkcję dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 maja 2022 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Data udostępnienia w BIP:
2018-06-05
Data ostatniej aktualizacji:
2018-06-05
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-05 11:21:42)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików