Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN z siedzibą 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2014 z dnia 15 kwietnia 2015 r., wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jarosława Włodarczyka na stanowisko dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN z siedzibą 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2015 r. powierzył prof. dr. hab. Jarosławowi Włodarczykowi funkcję dyrektora Instytutu Historii Nauki im. L. i. A. Birkenmajerów PAN z siedzibą 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-07-01
Data udostępnienia w BIP:
2015-07-01
Data ostatniej aktualizacji:
2015-07-01
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-07-01 16:05:23)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików