Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN z siedzibą Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r., wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Kriegseisena na stanowisko dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN z siedzibą Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2016 r. powierzył prof. dr. hab. Wojciechowi Kriegseisenowi funkcję dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN z siedzibą Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-01-04
Data udostępnienia w BIP:
2016-01-04
Data ostatniej aktualizacji:
2016-01-04
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-01-04 11:17:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików