Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530) informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Bogdana Wolko na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2016 roku powierzył prof. dr hab. Bogdanowi Wolko funkcję Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-12-18
Data udostępnienia w BIP:
2015-12-18
Data ostatniej aktualizacji:
2015-12-18
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-12-18 10:35:31)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików