Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Na podstawie S 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Pawła Krajewskiego na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2020 roku powołał prof. dra hab. Pawła Krajewskiego na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Data udostępnienia w BIP:
2019-12-20
Data ostatniej aktualizacji:
2019-12-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-20 10:12:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików