Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 18 maja 2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jarosława Horbańczuka na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 15 czerwca 2015 roku powierzył prof. dr hab. Jarosławowi Horbańczukowi funkcję Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 15 czerwca 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
PAN
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-29
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-29 14:22:49)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików