Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku, w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz.1530), uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN z siedzibą ul. Strzeszyńska 32,60-479 Poznań w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Michała Witta na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2020 r. powierzył prof. dr hab. Michałowi Wittowi funkcję dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN, na okres czteroletniej kadencji, tj. do 31 marca 2024 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Data udostępnienia w BIP:
2020-03-13
Data ostatniej aktualizacji:
2020-03-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-03-13 10:49:15)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików