Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2016 roku powołał prof. dr. hab. n. med. Michała Witta na Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 marca 2020 roku.