Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Fizyki PAN


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 listopada 2020 r. powierzył prof. dr. hab. Romanowi Puźniakowi funkcję dyrektora Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 października 2024 r.