Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 6 maja 2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jacka Skomiała na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 20 maja 2015 roku powierzył prof. dr hab. Jackowi Skomiałowi funkcję Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 20 maja 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
PAN
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-15
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-15
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-15 10:54:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików