Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2016 z dnia 10 maja 2016 r., wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Andrzeja Rycharda na stanowisko dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 lipca 2016 r. powierzył prof. dr. hab. Andrzejowi Rychardowi funkcję dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-06-30
Data udostępnienia w BIP:
2016-06-30
Data ostatniej aktualizacji:
2016-06-30
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-06-30 12:16:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików