Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku


Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, wyłoniła kandydaturę dra hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, prof. ID PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

 

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2019 roku powołał dra hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, prof. ID PAN na dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

 

 

 

 

Romuald Zabielski