Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 28 października 2015 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr. hab. Marka Figlerowicza na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2015 roku powierzył prof. Markowi Figlerowiczowi funkcję Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 listopada 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Data udostępnienia w BIP:
2015-11-25
Data ostatniej aktualizacji:
2015-11-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-25 11:33:23)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików