Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 22 października 2015 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr. hab. Piotra Zielenkiewicza na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2015 roku powierzył prof. Piotrowi Zielenkiewiczowi funkcję Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 listopada 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-11-25
Data udostępnienia w BIP:
2015-11-25
Data ostatniej aktualizacji:
2015-11-25
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-11-25 11:34:38)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików