Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2018 z dnia 14 marca 2018 r., wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Mikołaja Sokołowskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2018 r. powierzył prof. dr. hab. Mikołajowi Sokołowskiemu funkcję dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2022 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-03-26
Data udostępnienia w BIP:
2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji:
2018-03-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-03-26 14:26:48)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików