Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 4/2014 z dnia 8 kwietnia 2015 r., wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jerzego Maika na stanowisko dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2015 r. powierzył prof. dr. hab. Jerzemu Maikowi funkcję dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 maja 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
POLSKA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ I
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-26
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-26
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-26
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-26 14:22:37)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików