Zawiadomienie o wyborze dyrektora Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 września 2018 r. powierzył Panu prof. dr. hab.  Piotrowi Życkiemu funkcję dyrektora Centrum Astronomicznego  PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 sierpnia 2022 r.