Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 7 maja 2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Cezarego Sławińskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 20 maja 2015 roku powierzył prof. dr hab. Cezaremu Sławińskiemu funkcję Dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 20 maja 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
PAN
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-15
Data udostępnienia w BIP:
2015-05-15
Data ostatniej aktualizacji:
2015-05-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-15 10:56:11)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików