Wyniki konkursów na dyrektorów jednostek PAN

 • Informacja o wyniku konkursu - dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

  piątek, 29 listopada 2013

  W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2013 r. powierzył panu prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Burczyńskiemu funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 listopada 2017 r.

 • Informacja o wyniku konkursu

  środa, 9 stycznia 2013

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV PAN ds. wyboru dyrektora w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.01.2013 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki.
 • Informacja o wyniku konkursu

  poniedziałek, 10 grudnia 2012

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.01.2013 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. n. biol. Jarosław Dziadek.
 • Informacja o wyniku konkursu

  środa, 17 października 2012

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV PAN ds. wyboru dyrektora w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.09.2012 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. Andrzej Sawicki.

 • Informacja o wynikach konkursów

  wtorek, 3 lipca 2012

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III PAN ds. wyboru dyrektora w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 1.07.2012 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. Mirosław Miller.

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III PAN ds. wyboru dyrektora w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 1.06.2012 r. na czteroletnia kadencję został Pan Prof. dr hab. Paweł Rowiński.

  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału III PAN ds. wyboru dyrektora w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.09.2012 r. na czteroletnia kadencję został Pan Prof. dr hab. Marek Jeżabek.