Informacja o wynikach konkursów na dyrektorów jednostek PAN

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nakładającej na instytuty badawcze obowiązek publikacji wyników konkursów w BIP MNiSW, prosimy o przesyłanie informacji o wynikach na adres pracawnauce@nauka.gov.pl.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychPodmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Anna Sikorska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-01-08
Data udostępnienia w BIP:
2020-01-08
Data ostatniej aktualizacji:
2020-01-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-01-08 10:02:08)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików