Informacja o wynikach konkursów na dyrektorów Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie, Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie

Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2014 r. powierzył:

  • Prof. dr hab. Bogdanowi Idzikowskiemu funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu na czteroletnią kadencję do 31 maja 2018 r.
  • Prof. dr hab. Małgorzacie Witko funkcję dyrektora Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie na czteroletnią kadencję do 31 maja 2018 r.
  • Prof. dr hab. Feliksowi Przytyckiemu funkcję dyrektora Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie na czteroletnią kadencję do 31 maja 2018 r.

Z dniem 1 lipca 2014 r. Prezes PAN powierzył Prof. dr hab. Markowi Banaszkiewiczowi funkcję dyrektora Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie na czteroletnią kadencję do 30 czerwca 2018 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Piotr Zieliński
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-06-27
Data udostępnienia w BIP:
2014-06-27
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-27
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-06-27 14:02:22)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików