Informacja o wyborze dyrektora Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2016 r .poz.572, poz.1311, poz. 1933, poz.2260) oraz Decyzji nr 7 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocnych jednostek naukowych Akademii, uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy: Aleja Na Skarpie 20/26, 27 00-488 Warszawa, w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę dr Cezarego Krawczyńskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2017 r. powierzył dr Cezaremu Krawczyńskiemu funkcję dyrektora Muzeum Ziemi PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2021 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-04-03
Data udostępnienia w BIP:
2017-04-03
Data ostatniej aktualizacji:
2017-04-03
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-04-03 11:52:39)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików