Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Lecha Szajdaka na stanowisko Dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 maja 2015 roku powierzył prof. Lechowi Szajdakowi funkcję Dyrektora Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
PAN
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-04-24
Data udostępnienia w BIP:
2015-04-24
Data ostatniej aktualizacji:
2015-04-24
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-04-24 10:47:29)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików