Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2016 r. powierzył dr. hab. inż. Mariannie Czaplickiej funkcję dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 marca 2020 r.