Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie


Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2018 z dnia 12 września 2018 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jarosława Stolarskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2018 roku powołał prof. Jarosława Stolarskiego na dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 września 2022 roku.