Informacja o wyborze Dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2014 z dnia z dnia 4 września 2014 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jerzego Dzika, członka rzeczywistego PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2014 roku powierzył prof. Jerzemu Dzikowi funkcję Dyrektora Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 września 2018 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-09-25
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-09-25 12:25:31)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików