Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV PAN ds. wyboru dyrektora w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.07.2014 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. Jan Kiciński.