Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie


W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2018 r. powierzył prof. dr. hab. Jerzemu Bańskiemu funkcję dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 31 grudnia 2021 r.