Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Romana Puźniaka na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 11 kwietnia 2016 r. powierzył prof. dr hab. Romanowi Puźniakowi funkcję dyrektora Instytutu Fizyki PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2016-04-11
Data udostępnienia w BIP:
2016-04-11
Data ostatniej aktualizacji:
2016-04-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-04-11 14:49:10)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików