Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Marka Jeżabka na stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 września 2016 r. powierzył prof. dr hab. Markowi Jeżabkowi funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-02-08
Data udostępnienia w BIP:
2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji:
2017-02-08
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-02-08 15:14:42)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików