Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jacka Oleksyna, członka korespondenta PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2015 roku powierzył prof. Jackowi Oleksynowi funkcję Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Stefan Malepszy
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2014-12-16
Data udostępnienia w BIP:
2014-12-16
Data ostatniej aktualizacji:
2014-12-16
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2014-12-16 10:48:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików