Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Marcina Opałło na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2015 r. powierzył Prof. dr. hab. Marcinowi Opałło funkcję dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 września 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-10-20
Data udostępnienia w BIP:
2015-10-20
Data ostatniej aktualizacji:
2015-10-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-10-20 16:21:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików