Informacja o wyborze dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie


W wyniku konkursu prezes PAN z dniem 1 października 2018 r. powierzył Panu prof. dr. hab. inż. Adamowi Liebertowi funkcję dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 września 2022 r.