Informacja o wyborze dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę dr hab. Lecha Mankiewicza na stanowisko dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 12 grudnia 2015 r. powierzył dr hab. Lechowi Mankiewiczowi funkcję dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 11 grudnia 2019 r.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Polska Akademia Nauk
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-12-15
Data udostępnienia w BIP:
2015-12-15
Data ostatniej aktualizacji:
2015-12-15
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-12-15 11:40:40)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików