Wykaz czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.


Pliki do pobrania